Ochrana osobných údajov

 • Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov spoločnosti KASKO, s.r.o.
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zamestnancov obchodných partnerov spoločnosti KASKO, s.r.o.., členov ich štatutárnych orgánov, príp. iných nimi poverených osôb, ktoré voči spoločnosti KASKO, s.r.o. vystupujú ako kontaktné osoby a spracúvaní údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v rámci realizácie vzájomných zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov pre všetkých účastníkov korešpondencie so spoločnosťou KASKO,s.r.o.
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov pre návštevníkov našej webovej stránky a o spracúvaní osobných údajov, ktoré nám poskytujete v rámci e-mailovej komunikácie alebo telefonického rozhovoru
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov pre sympatizantov spoločnosti KASKO , s.r.o.
 • Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov spoločnosti KASKO,spol. s r.o.

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov klientov obchodnej spoločnosti KASKO,spol. s r.o. so sídlom Staničná 194, 022 01 Čadca, IČO: 31565379,  /ďalej len ako „Prevádzkovateľ/, ktorý je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov jej klientov. V rozsahu, v akom spoločnosť KASKO, s.r.o. spracúva osobné údaje svojich klientov, títo sa považujú za dotknuté osoby (pozn. platí to pre všetky fyzické osoby, vrátane fyzických osôb –podnikateľov s ohľadom na metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov SR).

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri nakupovaní prostredníctvom nášho e-shopu na webovej stránke www.shopkasko.sk cítili bezpečne a tiež, aby ste vedeli, že aj údaje, ktoré nám poskytnete napríklad v súvislosti s uplatňovaním Vašich reklamácií, či zapojením sa do nášho vernostného programu, a to nielen prostredníctvom e-shopu, ale aj poskytnutím Vašich osobných údajov v našich kamenných predajniach, je úplne bezpečné a zosúladené s aktuálnou dokumentáciou v oblasti ochrany osobných údajov.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť KASKO, s.r.o. zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Môžete navštíviť naše domovské stránky a prechádzať naše webové stránky bez toho, aby ste poskytovali svoje osobné údaje. Ak sa však zaregistrujete z dôvodu záujmu o náš vernostný program alebo  prípade, ak si budete chcieť u nás niečo zakúpiť, budete nám už musieť poskytnúť určité osobné údaje, ktoré budeme ďalej spracúvať, inak by realizácia týchto služieb bez toho nebola možná.


Mám záujem vedieť, kto je zodpovedná osoba, na ktorú sa môžem obrátiť, ak si myslím, že boli porušené moje osobné údaje alebo chcem zistiť, aké údaje o mne spracúva spoločnosť KASKO, s.r.o., prípadne chcem zistiť iné informácie ohľadom mojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Chceme Vás tiež informovať, že na našej stránke používame tzv. cookies. Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré sa sťahujú do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia prostredníctvom servera webovej stránky našej spoločnosti. Používaním tejto webstránky vyjadrujete súhlas s ich užívaním. Informujeme Vás však, že používanie cookies na našej webovej stránke nie je spracovaním osobných údajov, nakoľko informácie získané prostredníctvom týchto súborov nedokážeme priradiť ku konkrétnej osobe.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zamestnancov obchodných partnerov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zamestnancov obchodných partnerov spoločnosti KASKO , s r.o. so sídlom Staničná 194, 022 01 ČADCA, IČO: 31565379, členov ich štatutárnych orgánov, príp. iných nimi poverených osôb, ktoré voči spoločnosti KASKO, s.r.o. vystupujú ako kontaktné osoby a spracúvaní údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v rámci realizácie vzájomných zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú zamestnancami obchodných partnerov obchodnej spoločnosti KASKO, s.r.o. so sídlom Staničná 194, 022 01 Čadca, IČO: 31565379 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), a ktoré sú pre spoločnosť KASKO, s.r.o. v rámci realizácie ich obchodných vzťahov s obchodnými partnermi kontaktnými osobami a tiež pre obchodných partnerov Prevádzkovateľa, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť KASKO, s.r.o. zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre všetkých účastníkov korešpondencie

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre všetkých účastníkov korešpondencie so spoločnosťou KASKO, s.r.o. so sídlom Staničná 194, 022 01 ČADCA.

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú účastníkmi korešpondencie so spoločnosťou Kasko, s.r.o. so sídlom Staničná 194, 022 01 Čadca, IČO: (ďalej len ako„Prevádzkovateľ“).

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť KASKO, s.r.o. zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre návštevníkov našej webovej stránky www.shopkasko.sk

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

KASKO, spol. s r.o. so sídlom Staničná 194, 022 01 Čadca, IČO: 31565379

Kontaktné údaje: ing.V.Kováčik, e-mail: kovacik@kasko.sk

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb, ktoré navštívili našu webovú stránku www.shopkasko.sk a ktoré nás kontaktovali v rámci elektronickej komunikácie alebo telefonického rozhovoru.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť KASKO, s.r.o. zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre sympatizantov spoločnosti KASKO,spol. s r.o.

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov klientov obchodnej spoločnosti KASKO, s.r.o. so sídlom Staničná 194, 022 01 Čadca, IČO: 31565379 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), ktorá je v zmyse Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov fyzických osôb, ktoré sa rozhodli poskytnúť Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, aby tieto boli zverejnené na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (facebook a instagram) za účelom spolupráce pri informovaní verejnosti o možnostiach športových aktivít a ich propagácie a za účelom propagácie výrobkov Prevádzkovateľa, ktoré poskytol Prevádzkovateľ dotknutej osobe ako sponzor.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť KASKO, s.r.o. zhromažďuje na vyššie uvedené účely informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

 

 

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

KASKO spol. s r.o. so sídlom Staničná 194, 022 01 ČADCA, IČO: 31565379

Kontaktné údaje: ing.V.Kováčik, e-mail: kaskosro@gmail,com

Zodpovedná osoba: kovacik@kasko.sk

V súlade s čl. 21 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vás jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaných na právnom základe oprávneného záujmu v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Informujeme Vás, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Nižšie uvádzame prehľad účelov, pri ktorých dochádza z našej strany k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a kedy máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu.

 1. Zasielanie newsletterov našim zákazníkom (priamy marketing)

 2. Evidencia zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov a evidencia osobných údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov – v rozsahu, ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera

 3. E-mail a telefonický hovor – v rozsahu, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou

 4. Zabezpečenie riadnej prevádzky a funkcionality našej webovej stránky

 5. Zabránenie neautorizovanému vstupu do chránených priestorov prevádzkovateľa, zabránenie poškodeniu, strate, krádeži alebo ohrozeniu majetku prevádzkovateľa alebo prostriedkov spracúvajúcich informácie  prostredníctvom kamerových systémov

V Čadci, dňa 2. 5. 2020